Ταψιά & Μηχανήματα Ζαχαροπλαστικής

Κατηγορίες

Ανοξείδωτα Ταψιά

Ανοξείδωτα Ταψιά

Διαθέσιμα σε 3 διαστάσεις

Σκαφάκια Αλουμινίου μιας χρήσης

Σκαφάκια Αλουμινίου μιας χρήσης

Μηχανήματα Ζαχαροπλαστικής & Εστίασης

Μηχανήματα Ζαχαροπλαστικής & Εστίασης

Δοχεία C-PET

Δοχεία C-PET

Ισχύουν ειδικές τιμές για εμπόρους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.